วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

บันทึกติดตั้ง FreeBSD 11 + FAMP

1. ติดตั้ง FreeBSD 11 จากแผ่น เลือก Partition เป็น BSD
2. หลังจากติดตั้งเสร็จ ทำการ update
    freebsd-update fetch && freebsd-update install
3. รอจนเสร็จ ทำการ update ports
    portsnap fetch
    portsnap extract
4. ติดตั้ง ฐานข้อมูล mysql
5. ติดตั้ง Apache
6. ติดตั้ง phpxx
5  ติดตั้ง mod_phpxx
7. ติดตั้ง phpMyAdmin

    ไปที่ห้อง      /usr/local/www/apache24/data.
    ดาวน์โหลด
    fetch  https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.0/phpMyAdmin-4.7.0-all-languages.tar.gz

     tar -zxvf phpMyAdmin-4.1.6-english.tar.gz
     mv phpMyAdmin-4.1.6-english.tar.gz phpmyadmin
     cd phpmyadmin
     cp config.sample.inc.php config.inc.php
     Now edit your php.ini and add:


     vi /usr/local/etc/php.ini

add:

extension=session.so
extension=json.so
extension=mysqli.so
extension=mbstring.so

Restart apache:

 /usr/local/etc/rc.d/apache24 restart
  check phpMyAdmin is working or not using the following URL.

 http://ip/phpmyadmin

ที่เป็นตัวฉัน

รูปภาพของฉัน
เรียนภาษาอังกฤษมา แต่ชีวิตผกผันให้ต้องมาเป็น admin ซะนี่ เล่นเอาซะมึน และงงตามลำดับ คิดอย่างเดียวว่า เป็นอะไรเป็นได้ถ้าใจอยากเป็น อุปสรรคคือแบบฝึกหัด ท้อแต่ไม่เคยถอย คิดไว้เสมอ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ถ้าพยายามก่อน ก็ชนะแล้ว 50% อีก 50 % ใช้ความสามารถเอาเอง